About Gallery Önemli Tarihler İletişim/Sekreterya

Hakkında / Yazım Kuralları / Konu Başlıkları

Düzenleyenler / Program

Hakkında

Emir Çaka Bey, kaynaklarda Oğuzların Çavuldur koluna mensup bir Bey olarak zikredilir. Malazgirt Savaşı'nı takip eden yıllarda Alparslan'ın Anadolu'nun fethiyle görevlendirdiği beylerden biri olan Çaka Bey Danişmendname'ye göre Sultan Turasan'ın maiyetinde bulunan bir Türk gazisiydi. Sultan Turasan 20.000 kişilik bir kuvvetle Danişmend Gazi'den ayrılıp yanında Çaka Bey ve diğer komutanlarla Kayseri'den İstanbul'a kadar akınlar yaptı. Ancak onların akınları bir deniz savaşında son buldu. Çaka Bey bu mücadelelerin birinde Bizanslı kumandan Kabalika Aleksandr'a esir düştü (1078). İmparator Botaneiates' in sarayına gönderilen Çaka Bey'e Bizans İmparatoru "Protonobilissimos" unvanı ile imtiyazlarla birlikte hediyeler verdi. O, sarayda kendisini geliştirdi ve Grekçe öğrendi. 1081'de Bizans'ta İmparatorluk taht darbesiyle el değiştirdiği sırada O'nun için Bizans güvenli bir yer olmaktan çıkmıştı. Kendi hayatını tehlikede gören Çaka Bey İstanbul'dan kaçarak Efes'e geldi ve burayı fethettikten sonra kuzeye doğru ilerleyerek Urla (Klazomenai), İzmir (Smyrna) ve Foça'yı sırasıyla fethetti ve buralarda bir Türkmen sahil beyliği kurdu (1081).

Çaka Bey burada 40 parçadan müteşekkil bir donanma oluşturdu. Bu donanma ile Midilli, Sakız, Sisam ve Rodos'a seferler düzenledi ve buraları kendisine bağladı. Edremit ve Abydos'u aldı.

Çaka Bey Batı Anadolu'da bir sahil beyliği kurmuş mücadele ve fetih hareketlerini daha çok deniz yoluyla yapmış ve bunda da önemli ölçüde başarı sağlamış bir Tük beyidir. İzmir ve civarını fethetmiş bölgenin kısa sürede Türkleşmesini sağlamıştır.

Neticede Çaka Bey; Efes, İzmir, Urla ve Foça'da muhtemelen kendisinden önce bölgeye gelmiş olan bir Müslüman Türk emiri Tanrıvermiş ile birlikte fetihlerine devam etmiştir.

İzmir'in 1081'de Çaka Bey tarafından fethi münasebeti çerçevesinde düzenlenecek sempozyum İzmir'de Panel ise Selçuk'ta yapılacaktır.


Yazım Kuralları

Sempozyum yazım kuralları için tıklayınız ...


Konu Başlıkları

-

Düzenleyenler

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Program


Sempozyum programı için tıklayınız ...

Yürütme Kurulu / Bilim Kurulu

Yürütme Kurulu


Bilim Kurulu

Önemli Tarihler/Başvuru Formu/İletişim

Önemli Tarihler

Sempozyum Yeri: İzmir

Sempozyum Tarihi: 22 Mart 2018


Başvuru Formu


İletişim

Contact: Assistant Specialist Selin Adile EREN 0-312- 310 23 68 /231

Contact: Assistant Specialist Uğur Cenk Deniz İMAMOĞLU 0-312- 310 23 68 /277

Contact: Assistant Specialist Birkan SOYKAN 0-312- 310 23 68 / 251

Contact: Assistant Specialist Şükrü ÇAVUŞ 0-312- 310 23 68 /277